Chirurgia

chirurgia białystokChirurgia to niezwykle ważna dziedzina medycyny, która to zajmuje się przede wszystkim leczeniem operacyjnym. Warto zaznaczyć, ze chirurgia jest nauką nadrzędną, która to w swoim składzie zawiera szereg specjalności. Co więcej, chirurgia jest to kliniczna dziedzina medycyny, zaś oprócz chirurgii zabiegowej stosuje się także chirurgia zachowawcza. Chirurgia pełni bardzo wielkie znaczenie w medycynie, co sprawia, że często jest wykorzystywana w szpitalach, jakie to działają na terenie całej Polski i całego świata.

Znaczenie i podział chirurgii

Chirurgia dzieli się na część ogólną, która to zajmuje się drobnymi ranami, zakażeniami, postępowaniem przedoperacyjnym a także ogólnymi zasadami techniki operacyjnej. Mając na uwadze chirurgię szczegółową możemy wyróżnić:

  • Chirurgię klatki piersiowej
  • Chirurgię naczyniową
  • Chirurgię sercowo – naczyniową
  • Urologię
  • Chirurgię onkologiczną
  • Chirurgię urazową
  • Ortopedię

Comments are closed